Delivering the next generation of integrated insurance in the Nordics

Insurance should be easy to buy and easy to sell.

Through our data driven platform our partners can integrate insurance solutions into any customer journey, no matter what their core business is.

Børge Leknes - CEO Nord Insuretech Group

Nord Insuretech Group

Insurance as it should be

Nord Insuretech Group delivers next-generation integrated insurance in the Nordic region. We deliver an adaptable digital platform to partners. Our analytical tools and unique distribution model allow our partners to offer a frictionless customer experience to their users. By leveraging our solution our partners can create an ecosystem of services for their customers. We define a partner as a long-term client that distributes insurance to its end customers. This client could typically be a large retail player, a membership-based organization or any kind of player with a large customer- or member-base.

Get to know us
Nord Insuretech Group

News

3 Jun, 2021, 03:02 PM

Kära aktieägare, Nord Insuretech Group AB:s årsredovisning för 2020 publicerades i går på vår hemsida. Den 18 maj meddelade vi i ett pressmeddelande att Nord Insuretech Group AB förvärvar Pronans Forsikring AS genom det helägda dotterbolaget Nord Forsikring AS i Norge. Förvärvet har nu slutförts. Transaktionen slutfördes med ett pris per aktie på 0,7 SEK. Därigenom är en ny byggsten i vår affärsmodell på plats och vi positionerar oss för att ytterligare skala upp distribution till våra partners genom Nords tekniska plattform.