Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Nord Insuretech Group AB publicerar bokslutskommuniké för 2023
27 Mar, 2024, 03:50 PM

Nord Insuretech Group AB:s bokslutskommuniké för 2023 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Sammanfattning

Delårsperioden 1 juli – 31 december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 138 (4 983) tkr.
  • EBITDA uppgick till -24 095 (-3 298) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till -37 129 (-3 687) tkr.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -40 539 (-2 481) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,08 kronor).

Perioden 1 januari – 31 december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 788 (13 764) tkr.
  • EBITDA uppgick till -26 967 (-9 481) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till -43 381 (-15 716) tkr.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -46 791 (-14 487) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,09 kronor).
Minskningen i nettoomsättningens för perioden kan härledas till vår övergångsstrategi från att fungera som agent till att bli en ’Managing General Agent’. Denna förändring innebär att vi inriktar oss på att skapa en portfölj som genererar högre livstidsvärde från våra kunder genom att kontinuerligt tjäna intäkter under hela deras kundrelation hos oss, istället för en engångsprovision vid kundanskaffningRörelseresultatets försämring kan förklaras av den nya kostnadsstrukturen till följd av integreringen av Digisure-gruppen. Åtgärder vid koncernintegrationen för att optimera kostnadsstrukturen och genomföra besparingar förväntas inte visa fulla effekter förrän 2024. Trots de initiala utmaningarna och kostnaderna är vårt mål att stärka vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet samt skapa värde för aktieägarna


Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk; http://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter--presentationer