Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Strategic Investments utökar sitt aktieinnehav i Nord Insuretech Group AB
3 Oct, 2022, 07:00 AM

Nord Insuretech Group AB meddelar idag att Strategic Investments (styrelseledamot Kim Mikkelsen) förvärvade 431’331 aktier i Nord Insuretech Group AB under perioden 26-29 september, aktierna köptes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm till en kurs om 0,6 SEK per aktie. Kim Mikkelsen äger i dag sammantaget 35,5 miljoner aktier, vilket inkluderar aktier ägda direkt och genom bolag.