Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
VD:s brev till aktieägarna
5 Feb, 2024, 04:24 PM

Februari är här, och jag hoppas att ni har haft en produktiv start på detta nya år.

Januari var en intensiv arbetsmånad där flera viktiga komponenter föll på plats. Vi har aktivt arbetat mot att göra 2024 till ett stabilt år, och vår vision att stärka vår position på den skandinaviska marknaden genomsyrar alla delar av vår verksamhet.

Under 2023 genomgick vi flera betydande förändringar, inklusive förvärvet av Digisure. Vi är nöjda med att våra operationella leveranser fortsätter att utvecklas enligt våra ursprungliga mål. Det är dock viktigt att förstå att strategiska beslut och integrationsprocesser tar tid att implementera och optimera.

Vad vi är särskilt stolta över är den framsteg vi har gjort i att integrera Digisure med Nord. Detta har varit en komplex process som har krävt noggrannhet och engagemang från hela vårt team. Resultatet är att vi nu har en stark grund att bygga vidare på.

Nu, när vi går in i 2024, ser vi fram emot att intensifiera vårt arbete inom partnerskap, lansering och leverans. Våra förändringar under det senaste året har gett oss möjligheter att positionera oss ännu starkare på marknaden och erbjuda våra kunder ännu mer värde.

Vi har skapat en stabil grund för vår koncern med stark kompetens, pålitliga system och intelligenta lösningar. Vår fokus har varit att vårda och fördjupa våra relationer med partners. Vår förmåga att snabbt anpassa oss och vår djupa marknadskunskap är framträdande styrkor. Denna solida grund ger oss en unik position att möta de utmaningar som väntar i försäkringsbranschen. Vi är redo att utforska nya möjligheter, fortsätta att leverera innovativa lösningar och driva hållbar tillväxt framåt.