Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
VD:s brev till aktieägarna
4 Jan, 2024, 02:42 PM

Gott nytt år! Vi hoppas att ni har haft en fridfull och glädjerik inledning på 2024.

Vi vill ge ett varmt välkomnande till detta nya år där vi på Nord Insuretech Group AB blickar framåt med förväntan och engagemang. Det är en tid att reflektera över våra framgångar, lära av våra erfarenheter och gemensamt sträva mot nya höjder. Januari är här och med den kommer inte bara kyla och vinterlandskap, utan också en ny start och nya möjligheter. På Nord är vi redo att ta oss an utmaningarna och triumferna som detta nya år medför, och vi är tacksamma att ni är med oss på resan.

Vi går in i 2024 med en tydlig målbild om att stärka vår position som ledande aktör inom försäkringsteknologi, och under december månad har vi vidtagit många åtgärder för att ge oss än bättre förutsättningar att lyckas i det nya året.

Vi har stärkt vår ledningsgrupp för att bättre möta branschens krav och möjligheter, där Rune Arnberg har tillträtt som Chief Business Development Officer och Jan Petter Myhrstad som Chief Operating Officer. Deras erfarenhet och kompetens kommer att vara centrala för att driva innovation och skapa värde för både våra aktieägare och kunder.

Vi har även välkomnat Kim Mikkelsen som ny styrelseordförande. Hans djupa förståelse för investeringssektorn och beprövade erfarenhet kommer att vara en ovärderlig tillgång när vi fortsätter att forma framtidens försäkringstjänster.

I linje med vår strategi för att stärka vår finansiella position har vi också framgångsrikt beslutat om ett antal kvittningsemissioner och konverteringar på extrastämman den 29 december. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet, vilket ger oss en solid grund att fortsätta vår tillväxtresa. Det innebär också att bolagets likvida medel räcker längre och möjliggör för oss att investera i innovativa initiativ.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2024, redo att utforska nya möjligheter, leverera innovativa lösningar och skapa hållbar tillväxt. Vi är övertygade om att de senaste förändringarna och besluten kommer att stärka vår förmåga att vara pionjärer inom branschen.

För mer detaljer kring dessa förändringar och beslut, vänligen besök vår webbplats www.nordinsuretechgroup.se.

Vi vill tacka er för ert fortsatta stöd och förtroende. Låt oss tillsammans göra 2024 till ett år fyllt av framgångar.