Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Ny ledningsgrupp utsedd i Nord Insuretech Group AB
3 May, 2024, 09:00 AM

Nord Insuretech Group AB meddelar idag att COO Jan Petter Myhrstad utses till tillförordnad VD i bolaget, medan Karoline Ihlen utses till tillförordnad CFO.

Jan Petter har omfattande erfarenhet inom försäkringsbranschen i Norden och har innehaft olika ledande befattningar. Karoline innehar för närvarande rollen som controller i företaget och har bred kompetens inom både redovisning och controlling inom försäkrings- och insuretech-branschen sedan tidigare.

Ordförande i styrelsen Kim Mikkelsen kommenterar: "Vi är glada att meddela utnämningen av interna kandidater till tillförordnad VD och CFO, vilket är ett bevis på all den talang vårt företag besitter. Som ett Insurtech-företag behöver vi anpassa oss snabbt till förändringar och vi är glada att ha nya kandidater internt. Nu kommer styrelsen tillsammans med Karoline och Jan Petter fortsätta att utveckla verksamheten. Vi har många intressanta möjligheter framför oss, och det är mycket viktigt att välja de mest lönsamma och gå framåt stadigt."

Båda kommer att efterträda Sofia Nilsson, som tidigare i våras informerade styrelsen om sitt beslut att lämna bolaget för andra utmaningar.

"Jag är mycket glad över att Jan Petter och Karoline kommer att efterträda mig i rollerna som VD och CFO. De har god kännedom om bolaget och en stor branschkunskap, och jag känner mig väldigt trygg med att lägga bolagets framtida utveckling i deras händer", säger Sofia.

Både Jan Petter Myhrstad och Karoline Ihlen tillträder sina tjänster idag den 3 maj.