Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Nord Insuretech Group AB: VD:s brev till aktieägarna
3 Nov, 2023, 01:30 PM

Kära aktieägare,  

Vi går in november, och jag tar tacksamt tillfället i akt att dela de senaste händelserna från Nord Insuretech Group AB med er. 

På tisdagens extrastämma beslutades i linje med förslag att genomföra det förvärv av Digisure AS vi tidigare kommunicerat. Det är med stor glädje vi går vidare med arbetet att fusionera de två teamen och ta lärdomar från varande när vi fortsätter vår resa framåt med en gemensam och delad vision. Förvärvet har öppnat nya möjligheter och stärkt vår position på marknaden avsevärt. Det har inte bara utökat vår produktportfölj utan även breddat vårt kundunderlag och vår expertis. Det är ett bevis på vår beslutsamhet att vara ledande inom branschen och erbjuda våra kunder ännu bättre lösningar. 

Digisures personal kommer att göra oss sällskap i våra kontorslokaler i Oslo, och vi har redan påbörjat ett fint samarbete som kommer att gynna alla parter. Fler strategiska beslut kommer att fattas och tillsammans kommer vi skapa en ännu starkare enhet. Detta öppnar dörren till en spännande framtid där vi kan hantera fler initiativ, utforska fler möjligheter och bygga långsiktiga relationer med partners inom hela Skandinavien, både inom och utom branchen. 

I samband med förvärvet har vi också fattat det viktiga beslutet på vår extra bolagsstämma att genomföra den riktade nyemission som föreslagits. Något som bidrar till att vi har stärkt vår ekonomiska grund och ökat vår kapacitet att investera i innovation och tillväxt. Det gör att vi står starka inför vintern och kan fortsätta agera för att positionera oss som first movers på den integrerade insuretech marknaden. Dessa beslut var noga övervägda och är en del av vår strategi för att säkerställa långsiktig framgång.