Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
VD:s brev till aktieägarna
9 Feb, 2023, 03:15 PM

Kära aktieägare,  

Året 2022 blev ett mycket händelserikt år för Nord Insuretech Group då vi fokuserat på det strategiska arbetet med partners för att styrka vår MGA position där vi inte bara hanterar underwriting processen utan även har ett eget ägande av kundportföljen. En viktig pusselbit i vårt kundcentrerade arbete, där vi moderniserar och förbättrar distribution och kundresan i samtliga led, genom att både onboarda och hantera slutkunderna genom företagets försäkringsplattform. 

Nord Insuretech Group har redan nordiska avtal med flera partners, både mot privat- och affärsmarknaden som utvecklas och implementeras därefter, men med centrala riskbärande partners på plats ges ännu bättre möjlighet att anpassa produkter och erbjudanden specifikt mot våra partners medlems- och kundbaser. Vi skapar ett mervärde som gynnar både företag och privatperson, partners och slutkund. 

Vi är mycket stolta över att ha kunnat presentera både det LoI vi tecknade med Accelerant som vår riskbärande partner för företagskunder i augusti, och det LoI vi nu tecknat med Wakam i januari som vi arbetet med under hösten och som avser bli vår riskbärande partner för privatkunder. 

Vi ser även att vi har lyckats bedriva stora strategiska projekt parallellt med vår löpande verksamhet under året, och vi är stolta över personalens engagemang och drivkraft.  

Jag ser fram emot 2023, ett år då vi kommer att befästa vår position som ett starkt bidrag till en försäkringsbransch i teknisk utveckling, och kunna leverera än bättre produkter och erbjudande till såväl partner, försäkringsgivare och slutkunder.  

Nu när många strategiskt viktiga bitar börjar falla på plats under hösten ser vi också fram emot ett mer IR inriktat år 2023.