Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
VD:s brev till aktieägarna 3 juni 2021
3 Jun, 2021, 03:02 PM

Förvärvet stärker Nord ytterligare i konkurrensen på försäkringsmarknaden genom att förutom Nords teknologiplattform lägga till en nära och kompetent del av kunddialogen, det vill säga:

  • Effektiv och kompetent försäljnings- och kundserviceapparat med fullt fokus på att omvandla digitala leads till nöjda kunder och tillhandahålla personlig kundservice
  • Data: Djup insikt i kundernas behov baserat på en modern CRM-lösning

I enlighet med vår kommunikation vid noteringen är vårt operativa fokus på lansering av ett komplett produktsortiment för våra strategiska partners, som nu stärks med kapacitet och kompetens där Pronans Forsikring kommer att hantera personlig kunddialog för våra partners distribution av Nord Forsikring

  • För Nords avtal med vår paneuropeiska aktör inom detaljhandeln arbetar vi nu med lanseringen. Den digitala lösningen för försäljning är klar och Nord arbetar med partnern med en gemensam, bred marknadsföringskommunikation.
  • För Nords avtal med redovisningsföretaget Amesto Accounthouse AS testas nu den digitala plattformen och Amesto har kommunicerat lanseringen av Nord Forsikring till sina kunder. Avtalet gäller tillhandahållande av affärsförsäkring, grupplivförsäkring, personlig försäkring, privat skadeförsäkring, sjukförsäkring, behandlingsförsäkring och anställningsförmåner för Amestos kunder. Amesto har cirka 1 000 nuvarande företagskunder för försäkringslösningen, utöver detta kommer ett betydande antal anställda.
  • Den nya digitala plattformen testas nu också för avtalet med den nordiska ingenjörskedjan Mekonomen Group. Avtalet har pågått i Norge i liten skala med traditionell agenturverksamhet i flera år. Produkten som Mekonomen använder är baserad på en rad tjänster och är en white label-lösning. Mekonomen har cirka 1 200 verkstäder och totalt 6 000 anställda i Norge, och det är dessa verkstäder och anställda vi kommer att erbjuda försäkring till.

Denna uppsättning gör det möjligt för Nord att möta sina kundbaser snabbt och till låga anskaffningskostnader och samtidigt skapa en modern och personlig relation med kunden på kundens villkor - ett heltäckande digitalt ekosystem: vi gör det möjligt för våra partners att ha en försäkring som en naturlig del av sin kundresa. Vi bygger digital och bestående infrastruktur som skapar en plattform för kunden, partners och försäkringsbolag.Vi levererar redan bra för 2021 och är i full gång med lanseringen av våra partners för att ytterligare stärka intäktsgränserna, där vi förväntar oss ökad försäljning genom våra partneravtal från och med tredje kvartalet 2021. Vi tror att företagets inneboende värde nu har stärkts. Bifogad bild visar ett urval från vår operativa verksamhet 2021. Products sold

Jag delar information med marknaden en gång i månaden i form av ett VD-brev. Tidpunkten för VD-brevet är normalt i slutet av varje månad, nästa brev kommer att publiceras i slutet av juni.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3.juni 2021 kl. 17.03 CET.