Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Nord Insuretech Group AB förbereder sig för ytterligare tillväxt genom förvärvet av Pronans och har säkrad ett konvertibelt lån till större ägare i företaget och investerare.
20 Jul, 2021, 07:42 PM

Nord har erhållit teckningar för 6 miljoner kronor och styrelsen beslutade den 20 juli 2021 för att genomföra kapitaliseringen. Följande teckningar är gjorda:

• Strategic Investments (styrelseledamoten Kim Mikkelsen), tecknade för 2 miljoner kronor

• Noria Group (styrelsens ordförande Jo Arnstad), tecknade 1 miljon kronor

• Klaus Zwisler tecknade 1 miljon kronor

• GSG Holding tecknade 1 miljon kronor

• Bauta Invest har tecknat sig för 500 000 kronor

• Median Holding (styrelsens ordförande Jo Arnstad), tecknade 300 000 kronor

• Vikna Invest (styrelseledamot Ivar Williksen), tecknade 200 000 kronor

Utdrag ur villkor från låneavtalet:

The Borrower shall convert the Loan with Interest into shares in the Borrower at Maturity Date (means the earliest of (i) date of the Private Placement and (ii) 19 July of 2022).
Conversion price is equal to the price per share in the Private Placement less 20%, or, if no such Private Placement has been made, equal to average weighted share price for the Issuers shares on Nasdaq First North on Maturity Date less 20%. The Loan shall carry interest at a rate of 5% p.a. until 31 December 2021 and thereafter 8% until Maturity Date.

 

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl 21.45 CEST.