Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Nord Insuretech Group AB tillkännager ett 5-årigt kapacitetssamarbete med Accelerant Insurance Europe i Norden
31 Mar, 2023, 07:51 AM

Nord Insuretech Group är glada över att tillkännage ett 5-årigt kapacitetssamarbete med Accelerant Insurance Europe SA /NV, betygsatt A- (Outstanding) av A M Best. 

Efter tillkännagivandet att vi tecknat ett intentionsavtal med Accelerant, vilket meddelades marknaden den 30 augusti, har båda parterna samarbetat kring utveckling av produkter och prissättning under hösten för att sedan slutföra partnerskapsstrukturen under årets första månader.  

Som en del av det långsiktiga partnerskapet kommer Accelerant att agera som riskbärare för Nord för en bred produktportfölj som nu är redo att lanseras på SMB-marknaden i Norge med målsättningen att nå en premie på 50 miljoner norska kronor i slutet av år två vilket kommer att fördelas enligt sedvanlig split. Partnerskapet kommer som ett viktigt strategiskt steg för Nord, som nu kommer att börja leverera försäkringsprodukter till partners via sin anpassningsbara digitala plattform. Detta kommer att göra det möjligt för Nord att teckna sitt eget riskurval och ytterligare utöka företagets marknadsräckvidd. 

 "Accelerant är en fantastisk partner för Nord som kompletterar vårt avancerade, datadrivna tillvägagångssätt, och vi ser fram emot att tillföra mer innovation till försäkringsbranchen under 2023", säger Børge Leknes VD för Nord Insuretech Group AB. "Med avtalet på plats kommer vi att lansera egna produkter i april och vi ser fram emot en mycket spännande vår." 

 "Nords datadrivna tillvägagångssätt och ambitiösa team är en perfekt match för oss, och vi är oerhört glada över att kunna stödja dem som en ny Accelerant Member MGA. Vi är djupt engagerade i deras – och vår – långsiktiga framgång med en gemensam vision om att tillhandahålla snabba, enkla och effektiva lösningar och det är ett naturligt steg i vår expansion i Norden.” säger Keith Harrison, VD på Accelerant Agency Limited. 

Nord Insuretech Group AB har ingått detta avtal med Accelerant genom det helägda dotterbolaget Nord Forsikring AS i Norge. 

Om Accelerant 
Accelerant är en data- och teknikdriven insuretech aktör som ger partners överlägset riskutbyte, avancerad dataanalys och långsiktiga kapacitetsåtaganden. Deras fullservicesätt stödjer marknadsledande, lönsam tillväxt för deras noggrant utvalda, best-in-class nätverk av underwriting-team, som de kallar Members. De är stolta över att ha tilldelats AM Best A- (Utmärkt) betyg. För mer information, besök  www.accelins.com

Om Nord Insuretech Group AB 
Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser. Ytterligare information avseende bolaget finns på  www.nordinsuretechgroup.se

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl 09:52 CEST.