Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Avtal om likviditetsgaranti avslutas
14 Jan, 2022, 08:15 AM

Nord Insuretech Group AB avslutar sitt avtal med Lago Kapital LTD som likviditetsgarant för bolagets  aktie. Avtalet upphör att gälla den 11 februari 2022.