Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
VD:s brev till aktieägarna 4 maj 2022
4 May, 2022, 06:46 AM

Kära aktieägare,

Vi informerade i mars om att Nord har ingått ett avtal med Tryg genom dotterbolaget Pronans Forsikring. Avtalet har nu implementerats och våra rådgivare är på god väg att leverera genom detta nya avtal. Avtalet omfattar privata sakförsäkringar, företagsförsäkringar, livförsäkringar samt nya produkter som bankförsäkring och larm vilket gör att vi kan nå nya kunder och därmed skapa ytterligare intäkter.

Nord skall anställa åtta nya säljare för att stödja avtalen (se PM 9 mars 2022), och har redan fått sju rådgivare på plats för att förstärka teamet med sedan det senaste vd-brevet 1 april 2022, vilket ger ett totalt säljteam om 23 personer vid månadsskiftet.

Den 25 augusti 2021 lanserade vi distributionen av försäkringar genom Amesto AccountHouse. Amesto AccountHouse har cirka 1 000 företagskunder för försäkringslösningen och anställda på företagen är också potentiella kunder. Vi har nu lanserat en ny robotlösning för försäljning till anställda, samtidigt som vi ökat digitaliseringsgraden för försäljning av företagsförsäkringar till Amesto AccountHouse kunder. Detta är en viktig del av hur vi arbetar med våra partners, med ständiga förbättringar av processer och lösningar för kunderna.

Försäkringstjänsterna levereras av Pronans Forsikring, Nords helägda dotterbolag. Avtalet gäller företagsförsäkring och privat skadeförsäkring för Amesto AccountHouse kunder.

Nord Insuretech Group har under hela första kvartalet 2022 inte påverkats av leveranssvårigheter och högre priser som påverkat marknaden negativt under perioden. Koncernen är inte heller exponerad för de risker som finns inom en snar framtid.

Det gör att vi kan fortsätta fokusera på att förverkliga vår affärsplan, där prioritet under första halvåret är att skala befintliga och nya partners i Norge i nära samarbete med Tryg, och dessutom underlätta struktur och kapacitet för expansion i Sverige och andra nordiska länder.

Den bifogade bilden (sålda produkter) visar ett uppdaterat urval från vår verksamhet med siffror för mars 2022 från Norge. Vi ser en bra trend in i andra kvartalet. Detta skapar lägre kostnad per försäljning, högre provisions- och portföljintäkter för företaget (viktiga nyckeltal för Nord).