Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Strategic Investments utökar sitt aktieinnehav i Nord Insuretech Group AB
5 Jan, 2023, 01:00 PM

Nord Insuretech Group AB meddelar idag att Strategic Investments (styrelseledamot Kim Mikkelsen) förvärvade 146’347 aktier i Nord Insuretech Group AB den 4 januari, aktierna köptes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm till en kurs om 0,48 SEK per aktie.