Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Strategic Investments utökar sitt aktieinnehav i Nord Insuretech Group AB
22 Feb, 2023, 04:51 PM

Nord Insuretech Group AB meddelar idag att Strategic Investments (styrelseledamot Kim Mikkelsen) förvärvade 241'470 aktier i Nord Insuretech Group AB den 17 februari, aktierna köptes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm till ett viktat snittpris om 0,5388 SEK per aktie.