Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Närstående avyttrar mindre aktieposter i Nord Insuretech Group
30 Nov, 2022, 04:30 PM

Nord Insuretech Group AB meddelar idag att CSO Morten Steinsvik via sitt bolag Owls Invest AS avyttrar 250 000 aktier i Nord Insuretech Group AB. Aktierna såldes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under den 15 november till en kurs om 0,58 kronor per aktie för att täcka en skatteskuld. Morten Steinsvik kommer efter försäljningen att inneha 2 433 363 antal aktier i Nord Insuretech Group. Bolaget meddelar också idag att styrelseledamoten Ole Morten Settevik avyttrar 100 000 aktier i Nord Insuretech Group AB. Aktierna såldes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under den 28 november till en kurs om 0,6 kronor per aktie. Avyttringen har gjorts för att säkerställa betalning av skatt på styrelsearvodet.