Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
VD:s brev till aktieägarna 1 juli 2021
1 Jul, 2021, 04:25 PM

Styrelseordförande Jo Arnstad, utöver ägandet av Noria Group AS där styrelsens ordförande är VD (innehav den 15 juni 2021: 12 589 475 aktier, 12,43%) har 2021 genom Median Holding ökat sin ägarposition med 939 956 aktier till 1 728 805 aktier (1,71% av bolaget per den 15 juni 2021)).

År 2021 ökade styrelseledamoten Kim Mikkelsen genom Strategic Investment sin ägarposition med 2 097 388 aktier till cirka 12 miljoner aktier (cirka 11,8% av bolaget per den 15 juni 2021).

"Jag tror starkt på Nord Insuretech Group och den positiva utveckling som vi nu ser strategiskt och operativt med bra operativ verksamhet. Vi har fått bra nya tillägg genom förvärvet av Pronans Forsikring. Vi är nu i en spännande fas där vi förbereder oss för lansering till våra partners där vi förväntar oss ökad försäljning genom våra partneravtal från tredje kvartalet 2021", säger styrelseordförande Jo Arnstad.

I enlighet med vår kommunikation vid noteringen och VD: s brev den 3 juni är vårt operativa fokus att lansera ett komplett produktsortiment för våra strategiska partners. Pronans Forsikring levererar bra för 2021 och Nord är i full gång med lanseringen av våra partners för att ytterligare stärka intäkterna. Den bifogade bilden (Products sold) visar ett uppdaterat urval från vår operativa verksamhet 2021, nu med siffror för maj for Pronans Forsikring, och innan vi har fullständiga leveranser med våra partners.

Jag delar information med marknaden en gång i månaden i form av ett VD-brev. Tidpunkten för VD: s brev är normalt i slutet av varje månad, nästa brev kommer att publiceras i slutet av augusti.

Jag önskar alla en bra sommar!

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1.juli 2021 kl. 18.25 CET.