Nord Insuretech Group

Press releases

Back
Nord Insuretech Group AB meddelar att styrelseledamot köper aktier av VD
13 Sep, 2022, 03:07 AM

Strategic Investments, genom styrelseledamoten Kim Mikkelsen köper aktier av Nord Insuretech Group AB VD, Børge Leknes. Transaktionerna är en inlösen av den garantiplacering som gjordes i bolaget vid tidpunkten för börsintroduktionen för att täcka en skatteskuld. VD betalar en del av beloppet till bolaget, vilket kommer Nord till godo i form av likvida medel. Totalt säljer VD 2,0 miljoner aktier till en kurs på 0,75 SEK. 

Transaktionen tillför bolaget ca 0,75 MSEK i likvida medel. Det är väldigt positivt att styrelsen fortsätter att investera i bolaget. Styrelseledamoten Kim Mikkelsen har ökat sitt ägande under det senaste året och vi ser det som ett kvitto på att Nord utvecklas i rätt riktning och att management och styrelse ser ljust på bolagets framtid.